Radna atmosfera

Radna atmosfera

Radna atmosfera u odjelu za pripremu.

Odjel za montažu

Odjel za montažu

Prikaz prostorija odjela za montažu

Sken-room

Sken-room

Prikaz jednog dijela "Prikaz jednog dijela "sken-room"-a.

Rotacioni skener

Rotacioni skener

Prikaz rotacionog skenera pripremljenog za rad.

You are here:

Prelomi

E-mail Ispis PDF

Uz standardnu PC platformu koju smo uveli zbog naših korisnika, koji u internoj upotrebi pripremaju svoje materijale na PC-ima, rad same obrade podataka i peipreme za tisak, te preloma obavlja se također i na Apple kompjuterima. Sva računala su međusobno umrežena, te
povezana sa serverima, tako da smo brzinu rada doveli na zavidan nivo.